Nước là nguồn tài nguyên quan trọng đối với con người, không chỉ cho tiêu dùng mà còn cho tất cả các loại quy trình công nghiệp và sản xuất hàng hóa. Hoạt động của chúng ta làm thay đổi trạng thái tự nhiên và gây ô nhiễm nguồn nước, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về môi trường đối với sông và biển và các hoạt động nông nghiệp. Đây là lý do tại sao chúng ta phải đảm bảo xử lý nước đúng cách để có thể tái sử dụng và trở lại môi trường.

Xử lý nước thải bao gồm một loạt các quá trình vật lý, hóa học và sinh học giúp loại bỏ các chất ô nhiễm từ nước để con người có thể sử dụng nó.

Việc lọc nước thải từ các thị trấn, thành phố hoặc các ngành công nghiệp được thực hiện trong Nhà máy xử lý nước thải.

Tại nhà máy xử lý nước thải, các quy trình thanh lọc được thực hiện (giống như các quá trình xảy ra tự nhiên trong lưu vực sông) theo cách tập trung và tự động.

Quy Trình Xử Lý Nước Thải

Quy Trình Vật Lý

Quy Trình Vật Lý

Đây là quá trình xử lý nước dựa trên việc áp dụng các hiện tượng vật lý để loại bỏ các chất ô nhiễm rắn trôi nổi hoặc lơ lửng trong nước, bao gồm các lực hấp dẫn, ly tâm, kết dính và lưu giữ.

Quy Trình Hóa Học

Quy Trình Hóa Học

Các sản phẩm hóa học được thêm vào quá trình này để kích thích các phản ứng có lợi cho việc loại bỏ ô nhiễm nước.

Quy Trình Sinh Học

Quy Trình Sinh Học

Đây là giai đoạn xử lý nước thải quan trọng nhất, nhưng cũng phức tạp nhất. Quá trình này sử dụng một số vi khuẩn và vi sinh vật ăn các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học để làm sạch nước hoạt động sinh học.

Các giai đoạn xử lý nước thải

Tiền xử lý là giai đoạn phổ biến đối với tất cả các quy trình xử lý nước, cho dù đó là xử lý nước thải, lọc nước hoặc khử muối, và mục đích của nó là để tránh các mảnh lớn như cành cây gây ra sự cố trong nhà máy xử lý nước.

Giai đoạn này nhằm loại bỏ chất rắn nổi và lơ lửng, cát, chất béo và dầu.

Xử lý thứ cấp thường bao gồm các loại xử lý sinh học khác nhau của nước, mục đích loại bỏ vật liệu hữu cơ.

Bước này tập trung vào việc loại bỏ mầm bệnh, giảm chất rắn lơ lửng và chất thải hữu cơ. Loại xử lý nước thải này rất được khuyến khích khi nước cần được tái sử dụng để tưới vườn công cộng hoặc canh tác, mà không gây ra bất kỳ rủi ro nào cho sức khỏe con người.

Thế mạnh xử lý nước thải của Cát Tân

  • Thiết kế tối ưu không gian
  • Thi công nhanh chóng
  • Hiệu quả & Tiết kiệm
  • Tính linh hoạt cao
  • Chi phí bảo trì thấp