Cùng với sự phát triển của các nền công nghiệp, môi trường xung quanh chúng ta đang ở trạng trái CẢNH BÁO VỀ Ô NHIỄM mà mắt thường đôi khi không nhận biết được. Chính vì vậy mà Chính phủ đã ban hành các Nghị định siết chặt về việc quản lý các nguồn thải khí từ các nhà máy. Vấn đề đặt ra cho các chủ nguồn thải này là lựa chọn công nghệ xử lý khí thải phù hợp với tính chất nguồn thải và điều quan trọng là tiết kiệm chi phí vận hành.

Tùy vào tính chất của từng nguồn thải mà CTTech sẽ tư vấn chi tiết cho quý khách hàng các công nghệ xử lý tối ưu và tiết kiệm nhất.

– Đối với dòng khí thải chứa bụi và các chất ô nhiễm vô cơ: sử dụng các thiết bị thu bụi để giữ lại các hạt bui có kích thước lớn, sau đó sử dụng các phương pháp rửa khí – hấp thụ để loại bỏ hoàn toàn các chất ô nhiễm trong dòng khí (NO x , CO, SO 2 , H 2 S…). Hấp thụ là một quá trình truyền khối mà ở đó các phân tử chất khí chuyển dịch và hòa tan vào pha lỏng. Truyền khối thực chất là một quá trình khuếc tán mà ở đó chất ô nhiễm dịch chuyển từ trạng thái có nồng độ cao hơn đến trạng thái có nồng độ thấp hơn.

– Đối với dòng khí thải chứa hơi dung môi, các chất khó xử lý: ngoài các quy trình xử lý trên cần bổ sung quá trình hấp phụ dòng khí. Hấp phụ là một quá trình truyền khối mà trong đó chất khí được liên kết vào một chất rắn, việc chọn vật liệu hấp phụ phù hợp mang tính quyết định hiệu quả xử lý.

Tham khảo quy trình xử lý khí thải lò thủy phân bánh dầu – sản xuất nước tương:

Xử lý khí thải lò hơi
Tham khảo QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-155-2016-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-bao-ve-moi-truong-331295.aspx