Mô tả sản phẩm

Lọc tinh/medium-filter:

Là lớp lọc thứ cấp, thường được lắp trong thiết bị xử lý không khí (AHU), hoặc tại cửa hồi trong phòng sạch. Lọc tinh có các loai cơ bản như:

1.Lọc túi :

Khung: Tôn tráng kẽm.

Cấp độ lọc : F5, F6, F7, F8 (EN779).

Nhiệt độ : ≤700C.

Ứng dụng:  Thường  được lắp đặt trong hệ thống AHU,  tại cửa hồi trong phòng sạch.

Ưu điểm : Gọn nhẹ trong vận chuyển. Dễ bảo quản. Giá thành thấp. Đáp ứng các loại lưu lượng bằng cách tăng giảm  số túi, chiều sâu của túi.

Áp suất đề nghị thay thế: 450 Pa.

Chất liệu lọc : Sợi tổng hợp.

Kích thước chuẩn :

Hiệu Suất Kích thước( inches) Số túi Lưu lượng( vận tốc bề mặt lọc 2.5 m/s) m3/h Chênh áp đầu(Pa)
90-95%( F8) 24x 24x 30 10 3400 86
  12x24x30 5 1700 86
80-85%( F7) 24x 24x 21 8 3400 89
  12x24x21 4 1700 89
60-65%(F6) 24x 24x 21 6 3400 74
  12x24x21 3 1700 74

 

2. Lọc Separator :

Làm bằng sợi thuỷ tinh chia tách bởi các thanh chia gió bằng nhôm.

Ứng dụng : lắp đặt trong hệ thống thông gió, AHU,..trong công nghiệp điện tử, dược…

Ưu điểm : Chiếm ít không gian. Hoạt động tốt trong môi trường gió không ổn định.

Khung : Tôn tráng kẽm.

Cấp độ lọc : F6, F7, F8( EN779)

Áp suất đề nghị thay thế : 450 Pa.

 

Cấp độ lọc(EN779) Kích thước (mm) Lưu lượng( vận tốc bề mặt lọc 2.5 m/s) m3/h Chênh áp đầu(Pa)
F6 592x 592x 292 3400 113
F7 592x 592x 292 3400 134
F8 592x 592x 292 3400 158

 3.Lọc Minipleat:

Làm bằng sợi thuỷ tinh được xếp lớp rất nhỏ và chia tách bởi hot melt.( chia gió làm bằng nhựa).

Ưu điểm : Chiếm ít không gian. Hoạt động tốt trong môi trường gió không ổn định.

Khung: Tôn tráng kẽm , bìa cứng chống ẩm.

Cấp độ lọc : F6, F7, F8( EN779)

Áp suất đề nghị thay thế : 450 Pa.

Kích thước chuẩn :

Cấp độ lọc(EN779) Kích thước (mm) Lưu lượng( vận tốc bề mặt lọc 2.5 m/s) m3/h Chênh áp đầu(Pa)
F6 24x 24x 4 3400 99
12x 24x 4 1700 99
F7 24x 24x 4 3400 144
12x 24x 4 1700 144
F8 24x 24x 4 3400 169
12x 24x 4 1700 169

4. Lọc Vbank:

Làm bằng sợi thuỷ tinh được xếp lớp rất nhỏ và chia tách bởi hot melt.( chia gió làm bằng nhựa).

Ưu điểm : Tốc độ gió bề mặt cao. Lưu lượng cao.

Khung : Nhựa

Cấp độ lọc : F6, F7, F8( EN779)

Áp suất đề nghị thay thế : 450 Pa.

Kích thước chuẩn :

 

Cấp độ lọc(EN779) Kích thước (mm) Lưu lượng( vận tốc bề mặt lọc 2.5 m/s) m3/h Chênh áp đầu(Pa)
98%( F9) 24x 24x 4 4250 199
12x 24x 4 2125 199
95%(F8) 24x 24x 4 4250 126
12x 24x 4 2125 126
85%(F7) 24x 24x 4 4250 99.5
12x 24x 4 2125 99.5