Clean Bench

Vậy tủ cấy vô trùng( Clean Bench) là thiết bị  hoàn toàn có thể làm sạch không khí có thể tạo ra môi

trường làm việc sạch đạt chuẩn  cấp độ ISO CLass5(Class 100). Clean Bench gồm 2 loại cơ bản là tủ cấy vô trùng dạng thổi đứng và tủ cấy vô trùng dạng thổi ngang ( Xét về mặt cấu tạo hình dạng)

Mô tả sản phẩm

– Trong không khí có nhiều VI SINH VẬT và các bào tử của chúng, đây là nguồn truyền nhiễm khi nuôi cấy VI SINH VẬT, tế bào độngvật , thực vật phục vụ cho các mục đích khoa học , y học, nông nghiệp ….

– Muốn cấy ít nhiễm khuẩn, công việc được tiến hành trong các phòng  đặc biệt gọi là phòng vô trùng hay phòng cấy và tủ cấy vô trùng, nói chung là phòng khong có lây nhiễm vi trùng có hại.

Nguyên tắc chung là làm thế nào để khi nuôi cấy thì bầu không khí trong sạch, ít có VI SINH VẬT trong không khí. Ngày nay có máy lọc không khí

khỏi các VI SINH VẬT và bào tử nên có thể tiến hành thao tác cấy trong tủ  trước luồng không khí vô trùng.

– Tủ cấy vô trùng Clean Bench là thiết bị làm sạch không khí có thể tạo ra môi trường làm việc sạch đạt cấp độ ISO CLass5(Class 100). Tủ cấy vô trùng gồm 2 loại cơ bản là tủ cấy vô trùng dạng thổi đứng và tủ cấy vô trùng dạng thổi ngang. Với những đặc điểm và chức năng khác nhau, sản phẩm này được ứng dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: công nghệ điện tử, y học, thiết bị chính xác, ngành dược, nuôi cấy mô, công nghệ vi sinh và phòng thí nghiệm…. Ngoài ra có teh63 dùng thiết kế cho phòng ngủ để làm sạch không khí trong lành

– Phù hợp với các tiêu chuẩn: IEST-RP-CC002.2 và AS1386.5
– Tiêu chuẩn khí sạch: ISO14664.1 Class 3, IEST-CC1001, IEST-G-CC1002 và tiêu chuẩn khí sạch khác.
– Tiêu chuẩn màng lọc: IEST-RP-CC034.1, IEST-RP-CC007.1, IEST-RP-CC001.3 và EN1822.
– Độ sạch trong vùng làm việc: theo tiêu chuẩn ISO14644.1 Class 3