Tủ cấy vô trùng (Clean Bench) là thiết bị  hoàn toàn có thể làm sạch không khí có thể tạo ra môi trường làm việc sạch đạt chuẩn  cấp độ ISO CLass5(Class 100). Clean Bench gồm 2 loại cơ bản là tủ cấy vô trùng dạng thổi đứng và tủ cấy vô trùng dạng thổi ngang ( Xét về mặt cấu tạo hình dạng)