CT Series Air-shower là loại thiết bị được thiết kế đặc biệt cho mục đích loại bỏ các hạt bụi bám trên bề mặt thân người ,…