Quan Trắc Môi Trường Là Gì?

Ý thức về môi trường ngày càng tăng theo thời gian và cùng với quá trình này thuật ngữ Quan Trắc Môi Trường xuất hiện. Đây là một thuật ngữ chuyên ngành để mô tả các quá trình thử nghiệm và điều tra khác nhau mục đích theo dõi trạng thái của môi trường, đánh giá các tác động của con người đối với môi trường. Nhưng chính xác Quan trắc môi trường là gì và được áp dựng ở đâu? Hãy cùng Cát Tân khám phá nhé.

Mục đích của quan trăc môi trường là gì?

Quan trắc môi trường giúp chúng ta hiểu được môi trường tự nhiên và bảo vệ nó khỏi các tác động tiêu cực của con người. Quan trắc môi trường bao gồm việc đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, đánh giá xu hướng của môi trường, phát hiện các thay đổi, xác định một dự án có thành công hay không.

Quan trắc môi trường đôi khi được thực hiện trong một môi trường nhân tạo, ví dụ như phòng sạch. Trong một số trường hợp, việc đo đạc khó khăn do vị trí đo đạc không đáp ứng được việc cung cấp nguồn điện, chúng ta có thể dùng giải pháp không dây.

Chuyên gia giám sát môi trường đo đạc dữ liệu nào?

Thông thường, chuyên gia giám sát môi trường tập trung vào 4 yếu tố chính: không khí, đất, nước, và quần xã sinh vật.

  • Giám sát chất lượng không khí

Ô nhiễm không khí là mối lo ngại ở cả các nước phát triển và không phát triển trên toàn cầu. Đến nỗi EU thậm chí còn đưa ra các tiêu chuẩn ô nhiễm không khí mà họ hy vọng tất cả các quốc gia thành viên sẽ đáp ứng. Không chỉ ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến hành tinh, mà còn có những hậu quả bất lợi cho sự an sinh của người dân. Do nồng độ ô nhiễm không khí bị ảnh hưởng nặng nề bởi gió, dữ liệu máy đo gió luôn được tính đến khi thực hiện giám sát môi trường về chất lượng không khí.

  • Giám sát chất lượng đất

Nuôi trồng là một phần không thể thiếu trong sản xuất thực phẩm của thế giới đất nuôi cây cây là yếu tố để giữ cho không khí sạch và giảm thiểu CO2. Do đó, hầu hết các dự án giám sát môi trường đều rất quan trọng chất lượng đất. Điều này bao gồm xem xét các yếu tố như xói mòn, ô nhiễm đất và nồng độ muối.

  • Giám sát chất lượng nước

Thu thập và phân tích chất lượng nước là một phần thiết yếu để đảm bảo các hồ, sông, đại dương, cửa sông và các vùng nước khác được an toàn và vệ sinh. Điều kiện hóa học có tầm quan trọng lớn, các chuyên gia thường chú ý vào nồng độ oxy, chất dinh dưỡng, dầu, thuốc trừ sâu và kim loại. Các điều kiện vật lý như dòng chảy, nhiệt độ, trầm tích và xói mòn được tính đến cùng với các phép đo sinh học của đời sống thực vật và động vật cũng được sử dụng để xác định chất lượng.

Khi thế giới tiếp tục phát triển và mở rộng, giám sát môi trường đã trở thành một phần thiết yếu để đảm bảo rằng hành tinh này an toàn, lành mạnh và năng động.

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các trường bắt buộc có dấu *