Công ty Công Nghệ Cát Tân, chuyên giúp khách hàng vượt qua mê cung của những điều luật phức tạp bằng cách lập kế hoạch môi trường, cung cấp những đánh giá tác động môi trường một cách chi tiết, giúp nhanh chóng xác định và hoàn chỉnh các giải pháp bổ sung. Chúng tôi đưa ra các đánh giá về rủi ro, đặc điểm sinh thái của môi trường, giám sát môi trường, đồng thời tiến hành các nghiên cứu khả thi và điều tra sửa chữa nhằm mục đích xác định, đánh giá các phương án và định ra những chiến lược ít tốn kém.

Chúng tôi đã đạt được thành tựu nhất định trong việc hợp tác với các khách hàng của mình nhằm mục đích tạo ra và duy trì một môi trường làm việc tập thể với các cơ quan quản lý, để đảm bảo tính liên tục trong việc tuân thủ các quy định và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý chất thải, kiểm soát sự ô nhiễm và nhận định khả năng đóng cửa.

Công nghệ Cát Tân hỗ trợ sự ra đời và phát triển các cộng đồng bền vững thông qua các đánh giá và nghiên cứu về thiết kế đô thị, kế hoạch cam kết giữa các bên liên quan, chiến lược quản lý sự tăng trưởng, kế hoạch đánh giá, chính sách phát triển, khả năng phát hiện các nguồn vốn đầu tư cần thiết cho cơ sở hạ tầng và sự đáp ứng nhu cầu sử dụng đất đai.

Dịch vụ Môi trường, Sức khỏe và An toàn

Công nghệ Cát Tân cung cấp các dịch vụ quản lý môi trường, sức khỏe và an toàn (EHS) để hỗ trợ các khách hàng qua mỗi thời kì trong vòng đời kinh doanh của họ. Chúng tôi thường hỗ trợ khách hàng của mình trong các vấn đề liên quan đến: khảo sát tính khả thi EHS, đảm bảo việc tuân thủ các quy định, bảo vệ nguồn nước và đất bị ô nhiễm, sự thay đổi xu hướng chung, hiệu suất năng lượng và năng lượng tái tạo.

Công nghệ Cát Tân hỗ trợ khách hàng qua mỗi thời kì trong vòng đời  kinh doanh

Vòng đời kinh doanh EHS

Quản trị doanh nghiệp

Từ các dự án năng lượng tái tạo đến các dự án xử lý nước, các chuyên gia của Công nghệ Cát Tân cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ tư vấn để nhận biết, theo dõi và đáp ứng mục tiêu quản lý doanh nghiệp và các mục tiêu cơ sở hạ tầng bền vững của khách hàng, bao gồm:

 •                    Hệ thống Quản lý môi trường
 •                    Chính sách và chương trình phát triển
 •                    Đảm bảo sự tuân thủ
 •                    Phát triển bền vững và tư vấn sự thay đổi xu thế chung
 •                    Các nguồn tài nguyên tái tạo

Việc mua lại và Xây mới

Công nghệ Cát Tân hỗ trợ việc mua lại cơ sở kinh doanh hiệu quả và nhanh chóng bằng cách:

 •        Tìm hiểu các khía cạnh trong kinh doanh thúc đẩy giao dịch và làm theo các chính sách, thủ tục rà soát đặc biệt của khách hàng một cách cẩn thận nhằm mục đích cung cấp thông tin cần thiết cho việc đưa ra các quyết định tối ưu nhất.
 •        Xác định trách nhiệm pháp lý của EHS và phát triển các giải pháp cho khách hàng để quản lý các khoản tiền phải trả.
 •        Cung cấp đội ngũ nhân viên nhiệt tình có “ý thức của sự cấp thiết” và hiểu được tính chất kịp thời và bí mật của các giao dịch kinh doanh.
 •        Hợp nhất EHS vào đồ án cơ sở mới, hỗ trợ xây dựng cơ sở an toàn đảm bảo tuân theo các yêu cầu về môi trường và đo lường thành tích của EHS trong quá trình vận hành và khởi động.

Sự sáp nhập EHS

Công nghệ Cát Tân có thể đưa ra sự giúp đỡ bằng những nỗ lực đáng kể cần thiết cho sự sáp nhập thành một đơn vị kinh doanh mới thành công, thông qua việc:

 •        Cung cấp các nhà quản lý chương tình, chuyên gia đấu thầu, người lập chương trình và/hoặc các chuyên gia EHS trên cơ sở ngắn hay dài hạn để tạo điều kiện sáp nhập.
 •        Làm việc cùng với các nhân viên của tổ chức mới lập thành để giúp họ hòa nhập thành công vào văn hóa kinh doanh mới trong quá trình hoàn thành trách nhiệm theo đúng pháp lí và thực hiện ứng dụng thực tế quản lý tốt nhất.

Cải tiến hoạt động EHS

Trong suốt các hoạt động dịch vụ, Công nghệ Cát Tân đưa ra các hoạt động EHS đã thống nhất, bao gồm:

 •        Cung cấp bản đồ tiến trình và sự phân tích nguy hiểm, phương thức phát triển và đào tạo của EHS cùng với sự hỗ trợ hoàn thành trách nhiệm.
 •        Phát triển phương pháp và loại hình đào tạo về việc xác định các thành phần hóa học – vi sinh và cách xử lý, tiêu hủy một chất thải.
 •        Thực hiện các nghiên cứu về hiệu quả năng lượng để giảm thiểu chi phí và lượng khí thải nhà kính.
 •        Giảm chi phí sử dụng và xử lý nước, đồng thời giảm chi phí năng lượng có liên quan đến nước và hạ xuống.
 •        Phí xả nước.

Việc bán lại

Chúng tôi đưa ra phương pháp có cấu trúc và hợp logic để chấm dứt hoạt động kinh doanh của cơ sở một cách an toàn và mang lại lợi nhuận, bao gồm:

 •        Tìm hiểu những mục đích kinh doanh, giá trị tài sản, nhu cầu của thị trường, sự khả dụng trong tương lai và hạn chế đất.
 •        Sử dụng những công cụ phân tích rủi ro các quyết định và phần mềm ước tính xác suất chi phí để mở rộng mức chi phí các khoản nợ EHS dựa trên các hoạt động thúc đẩy tiềm năng.
 •        Quản lý rủi ro dự án và độ bất định chi phí trong khi mở rộng các giải pháp khắc phục kỹ thuật mang tính phòng ngừa cao và hiệu quả.

·        Mở rộng và thực thi các phương pháp bổ sung mới mẻ mà tận dụng được tính đa dạng của công nghệ.