Lập hồ sơ xã thải vào nguồn nước

Hồ sơ xả thải vào nguồn nước:

1. Đối tượng lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước:

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ (khu công nghiệp,nhà máy, nhà xưởng, khu đô thị, tòa nhà văn phòng, trung tâm y tế, bệnh viện, khách sạn, khu vui chơi giải trí… có xả nước thải vào nguồn nước.

2. Mô tả công việc

Khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu về hiện trạng sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

Xác định đặc trưng nguồn nước thải, đánh giá mức độ tác động của các nguồn thải  đến môi trường tiếp nhận nước thải.

Mô tả công trình xử lý nước thải (nếu có), phương thức, chế độ, lưu lượng xả thải…

Khảo sát xác định nguồn tiếp nhận nước thải; thu thập thông tin, tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội liên quan đến nguồn tiếp nhận; lấy mẫu phân tích, đánh giá chất lượng, tải lượng của nguồn tiếp nhận nước thải.

Lập hồ sơ xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, nộp hồ sơ lên cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

Cơ quan quản lý tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế.

Hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ chờ cấp giấy phép.

Thời gian phê duyệt hồ sơ tối đa là 30 ngày làm việc, tính từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ và tính theo quy mô.

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các trường bắt buộc có dấu *