Lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thảI chất thảI nguy hại

 Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

1. Đối tượng lập sổ đăng ký chủ nguồn thải:

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… có phát sinh chất thải nguy hại.

2. Các bước thực hiện:

Xác định chủng loại, khối lượng, nguyên liệu sản xuất.

Xác định nguồn và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp.

Xác định nguồn và khối lượng phát sinh của các loại chất thải khác.

Xác định mã đăng ký của các loại chất thải

Soạn công văn, lâp thủ tục hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải

Trình nộp hồ sơ lên sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

Thời gian phê duyệt hồ sơ là 20 ngày làm việc, tính từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các trường bắt buộc có dấu *