LẬP BÁO CÁO HOÀN THÀNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)/ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT (ĐAMT)

  1. Cơ sở pháp lý:

    –         Nghị định 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánhgiá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường – điều23, 24;

–         Thông tư 26/2011/TT-BTNMT quy định chi tiết về mộtsố điều của nghị định 29/2011/NĐ-CP – điều 35;

–         Nghị định 179/2013/NĐ-CP quy định về việc xử phạthành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường – Điều 9 – khoản 1 – điểmp,q,r (phạt tiền từ 150.000.000 – 180.000.000 đồng).

  1. Đối tượng áp dụng:

Các Dự án cần phải thực hiện Báo cáo hoàn thành ĐTM/ĐAMT chi tiết khi đã thực hiệnxong tất cả các nội dung sau:

–         Đã được phê duyệt ĐTM/ĐAMT chi tiết;

–         Đã đi vào hoạt động;

–         Đã hoàn thành các công trình khống chế ô nhiễmmôi trường và hoạt động ổn định.

  1. Quy trình thực hiện:

–         Thu thập và nghiên cứu các tài liệu liên quan đếndự án do chủ đầu tư cung cấp.

–         Khảo sát sơ bộ.

–         Lấy mẫu tại các công trình xử lý chất thải (nướcthải và khí thải).

–         Lập báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biệnpháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành.

–         Nộp hồ sơ và trình duyệt tại Cơ quan quản lý.

–         Cơ quan quản lý tổ chức đoàn kiểm tra tại côngty (có tiến hành lấy mẫu).

–         Bổ sung báo cáo theo ý kiến của cơ quan quản lý(nếu có).

–         Nhận công văn xác nhận hoàn thành.

  1. Thời hạn thẩm định:

Thời hạn thẩm định hồ sơ, lập đoàn kiểm tra và xác nhận là ba mươi (30) ngày làm việctính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

HÃY GỌI CTTECH ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN:

Hotline: 0942.36.11.33