Đào tạo an toàn lao động tại Công Nghệ Cát Tân

Công ty TNHH Công Nghệ Cát Tân luôn quan tâm công tác đào tạo an toàn lao động cho người lao động cũng như cập nhật kiến thức , pháp luật quy định cho người sử dụng lao động nhằm hạn chết hết sức có thể tai nạn lao động xảy ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Do đó công ty tổ chức khóa học an toàn lao động cho toàn thể nhân viên với mục đích:

  • Nhận biết được các nguy cơ tiềm ẩn của tai nạn.
  • Thiết lập được các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong quy trình sản xuất, vận hành và bảo dưỡng.
  • Giảm thiểu tối đa các chi phí sự cố về con người và máy móc.
  • Giúp tăng năng suất lao động và chất lượng của sản phẩm đầu cuối.
  • Tuân thủ đúng quy định, tránh rủi ro về pháp luật.

Hình ảnh:

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các trường bắt buộc có dấu *