• Tên dự án : Nhà máy Semitec VN
  • Địa điểm đầu tư : Long An
  • Chủ đầu tư : CTY TNHH SEMITEC VN
  • Lĩnh vực : Điện/điện tử
  • Hạng mục : Phòng sạch sản xuất ISO7 14644-1:2015
  • Tiến độ : Hoàn thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

WhatsApp WhatsApp Zalo Zalo Facebook Facebook PhoneCall 0932.006.399