• Tên dự án : HT XLNT sản xuất cs 150m3.ngày
  • Địa điểm đầu tư : Châu thành, Tiền Giang
  • Chủ đầu tư : CTY TNHH CK FROZEN FOODS VN
  • Lĩnh vực : thực phẩm-thủy sản
  • Hạng mục : chế tạo cung cấp lắp đặt
  • Tiến độ : Hoàn thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

WhatsApp WhatsApp Zalo Zalo Facebook Facebook PhoneCall 0932.006.399