Công nghệ xử lý nước thải nhiễm sơn

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM SƠN
ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NƯỚC
Nước thải phát sinh từ quá trìnhhấp thụ bụi sơn chứa nhiều chất gây ô nhiễm có độ phân tán và độ độc cao. Chúng là các tạo màng, dung môi… là tác nhân tạo nên nồng độ COD, SS, độ đục cao
Theo kết quả phân tích nước thải của các nguồn tương tự, một số thông sốđặc trưng của nước thải hấp thụ bụi sơn được xác định như sau:
Thông số
Đơn vị
Giá trị
pH
6.0 – 8.0
Độ đục
NTU
6000
BOD5
600
COD
mg/l
4000
SS
mg/l
2800
Photpho
mg/l
8
Coliform
MNP/100ml
5×105
Nước thải sản xuất
Hệthống xử lý nước thải sản xuất được thiết kế với lưu lượng ổn định
Yêucầu xử lý nước đạt tiêu chuẩn xả thẳng ra cống thoát chung của khu vực (giá trịC – cột A, QCVN 40-2011/BTNMT).
STT
Chỉ tiêu
Đơn vị
QCVN 40:2011 /BTNMT, cột A
1
pH
6 – 9
2
BOD5
mg/l
30
3
COD
mg/l
75
4
TSS
mg/l
50
5
Tổng Nitơ
mg/l
20
6
Amoni
mg/l
5
7
Tổng Photpho
mg/l
5
8
Dầu mỡ khoáng
mg/l
5
9
Coliform
MPN/100ml
3.000
 
SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ: 
Đang cập nhật
THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ
Nước thải từ các buồng phunsơn định kỳ xả bỏ về Bể gom (TK-01).
Nước thải đượcbơm lên Thiết bị keo tụ – lắng (E-01).Tại đây, nước thải được châm các hóa chất điều chỉnh pH, chất keo tụ và trợ keotụ với nồng độ thích hợp. Dưới tác dụng của hệ khuấy trộn nhanh tại ngăn phảnứng 1, các hóa chất này sẽ tiếp xúc, phản ứng với các chất ô nhiễm trong nước,tạo thành các bông cặn nhỏ li ti, phân bố khắp bể. Với cường độ khuấy trộn chậmtại ngăn phản ứng 2, các bông cặn nhỏ li ti va chạm, dính kết vào nhau, tạo nêncác bông cặn có kích thước và khối lượng lớn gấp nhiều lần kích thước và khốilượng các bông cặn ban đầu. Dòng nước được dẫn sang ngăn lắng tĩnh. Sau thờigian lắng nhất định, nước trong bể lắng tách làm hai phần riêng biệt: phần bùnlắng phía dưới bể được bơm sang bể chứa bùn, phần nước trong ở phía trên theománg thu nước răng cưa chảy sang bồn chứatrung gian (E-02).
Tiếp tục dòngnước được bơm cao áp bơm sang Thiết bị hấpthụ (E-03). Quá trình hấp phụ các độc chất, hợp chất hữu cơ, màu, mùi cácchất lơ lửng còn sót lại mà các quá trình xử lý phía trước chưa thực hiện đượcnhằm đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đảm bảo chất lượng.
Định kỳ thiết bị lọc áp lực sẽ đượcvệ sinh rửa lọc để tách bỏ các kết tủa, cặn lơ lửng bám trên bể mặt lớp vậtliệu. Bùn thải từ Thiết bị keo tụ – lắng và khi rửa lọc sẽ được xả về Sân phơi bùn (E-04) để tách nước. Lượngnước sau khi tách bùn sẽ tự chảy về lại bể gom. Phầnbùn rắn sẽ thu gom đóng thành bao, định kỳ đem đi xử lý cùng chất thải nguyhại của công ty.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *