Quy trình xử lý nước thải thủy sản

Đất nước ngày càng phát triển nên những năm gần đây Việt Nam cũng khẳng định vị trí của mình trên thị trường thế giới. Xuất khẩu rất nhiều lĩnh vực trong đó xuất khẩu thủy sản phát triển mạnh mẽ ở các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông,… là những thị trường

Chi tiết

Công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NƯỚC: Nước thải trong công nghệ dệt nhộmphát sinh từ các công đoạn hồ sợi, giũ hồ, nấu tẩy, nhuộm và hoàn tất, trong đólượng nước thải chủ yếu do quá trình giặt sau mỗi công đoạn. Hàm lượng các chấtgây ô nhiễm nước

Chi tiết