THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG