HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

1308, 2015

Xử lý mùi

By |Tháng Tám 13th, 2015|

Xử lý mùi

2206, 2015

THIẾT KẾ THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

By |Tháng Sáu 22nd, 2015|

Ngày nay, khi đất nước ngày càng được công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì các khu công nghiệp, nhà máy cũng không ngừng được xây dựng. Việc áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến, gia tăng sản phẩm đã đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, trong […]