Air Filter Là Gì?

Air Filter Là Gì?

Bộ lọc không khí là thiết bị làm sạch lưu lại các chất ô nhiễm không mong muốn, đôi khi có hại từ không khí lưu thông trong nhà bạn. Chúng là các thành phần thiết yếu của hệ thống HVAC (sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí). Ô nhiễm không khí trong

Chi tiết
Quan Trắc Môi Trường Là Gì?

Quan Trắc Môi Trường Là Gì?

Ý thức về môi trường ngày càng tăng theo thời gian và cùng với quá trình này thuật ngữ Quan Trắc Môi Trường xuất hiện. Đây là một thuật ngữ chuyên ngành để mô tả các quá trình thử nghiệm và điều tra khác nhau mục đích theo dõi trạng thái của môi trường, đánh

Chi tiết