XỬ LÝ NƯỚC CẤP

XỬ LÝ NƯỚC CẤP

2706, 2015

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM PHÈN

By |Tháng Sáu 27th, 2015|

 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGUỒN NƯỚC VÀ YÊU CẦU XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM PHÈN:

  ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NƯỚC:

Nguồn nước tại Dự án được khai thác từ các tầng chứa nước dưới đất, chất lượng nước ngầm phụ thuộc vào thành phần khoáng hoá và cấu trúc địa tầng mà nước thấm qua. Do vậy nước chảy […]

2706, 2015

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC CẤP TỪ NGUỒN NƯỚC MẶT

By |Tháng Sáu 27th, 2015|

 Cơ sở lựa chọn quy trình công nghệ

Công suất xử lý của nhà máy là 300m3/ng.đêm, nguồn nước là sông  với hàm lượng SS tối đa là 150 mg/l
Dựa vào lưu lượng, thành phần, tính chất nguồn nước.
Yêu cầu mức độ xử lý đạt tiêu chuẩn cấp nước cho ăn uống sinh hoạt của Bộ […]

706, 2015

THIẾT KẾ THI CÔNG HỆ THỐNGXỬ LÝ NƯỚC CẤP

By |Tháng Sáu 7th, 2015|

THIẾT KẾ THI CÔNG HỆ THỐNGXỬ LÝ NƯỚC CẤP
Tầm quang trọng của cấp nước
Nước là một nhu cầu thiết yếu cho mọi sinh vật. Không có nước cuộc sống trên trái đất không tồn tại. Nhu cầu dùng nước của con người là từ 100 – 200 l/ngày.đêm cho các hoạt động bình thường (theo […]