Công nghệ xử lý nước nhiễm phèn

 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGUỒN NƯỚC VÀ YÊU CẦU XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM PHÈN:   ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NƯỚC: Nguồn nước tại Dự án được khai thác từ các tầng chứa nước dưới đất, chất lượng nước ngầm phụ thuộc vào thành phần khoáng hoá và cấu trúc địa tầng mà nước thấm qua. Do vậy

Chi tiết

Công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NƯỚC: Nước thải trong công nghệ dệt nhộmphát sinh từ các công đoạn hồ sợi, giũ hồ, nấu tẩy, nhuộm và hoàn tất, trong đólượng nước thải chủ yếu do quá trình giặt sau mỗi công đoạn. Hàm lượng các chấtgây ô nhiễm nước

Chi tiết