Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

1.Báo cáo giám sát môi trường là gì:

Là loại văn bản mà các doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động. Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ là để theo dõi quan trắc số liệu của mỗi công ty giúp cho mỗi công ty ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm và đưa ra giải pháp xử lý môi trường.

2.Đối tượng lập báo cáo giám sát môi trường:

– Bao gồm tất cả các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thi, khu dân cư… đã có giấy xác nhận Cam kết môi trường, Đánh giá tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường.

– Bao gồm tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã đi vào hoạt động.

3.Các bước lập báo cáo giám sát môi trường định kì:  

– Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án. 

Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án., chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh, mẫu khí thảii, mẫu đất, mẫu nước ngầm. Đánh giá chất lượng môi trường. Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm. 

Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố. Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án. 

Trình nộp báo cáo lên các cơ quan có chức năng. 

– Thời gian phê duyệt báo cáo giám sát là 5 ngày làm việc

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các trường bắt buộc có dấu *