Báo cáo đánh giá tác động môi trường

1.      ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM).

1.1.   Đánh giác tác động môi trường là gì?

Đánh giá tác động môi trường (thường gọi là ĐTM): là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

       1.2.   Đối tượng lập Đánh giác tác động môi trường (ĐTM)?

–  Dự án đầu tư có tính chất, quy mô, công suất thuộc danh mục quy định tại Phụ lục II Nghị định29/2011/NĐ-CP (quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường).

–  Dự án công trình quan trọng quốc gia.

–  Dự án có sử dụng một phần diện tích đất hoặc có ảnh hưởng xấu đến khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, các khu di tích lịch sử – văn hoá, di sản tự nhiên, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng.

–  Dự án có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến nguồn nước lưu vực sông, vùng ven biển, vùng có hệ sinh thái được bảo vệ.

–  Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, cụm làng nghề.

–  Dự án xây dựng

–  Dự án khác có tiềm ẩn nguy cơ lớn gây tác động mới đô thị, khu dân cư tập trung.

–  Dự án khai thác, sử dụng nước dưới đất, tài nguyên thiên nhiên quy mô lớn.

–  Dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc phê duyệt bản đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường tới mức tương đương đối với các đôi tượng từ mục 1 đến

mục 143 thuộc phụ lục II của nghi định 29/2011/NĐ-CP.

–  Trường hợp dự án đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thay đổi tính chất hoặc quy mô đến mức tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

1.3. Thời gian thực hiện Đánh giác tác động môi trường (ĐTM):

–  Việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được tiến hành đồng thời với quá trình lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi).

–  Đối với dự án thăm dò dầu khí, khai thác khoáng sản, chủ dự án phải trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác.

2.   Quy trình lập và phê duyệt Đánh giác tác động môi trường (ĐTM):

2.1.   Quy trình lập:

–       Khảo sát mô tả tóm tắt dự án, liệt kê nội dung chủ yếu của dự án, biện pháp khối lượng thi công xây dựng các công trình của dự án

–       Điều kiện môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực dự án

–       Liệt kê và đánh giá các tác động môi trường

–       Nêu các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

–       Chương trình quản lý và giám sát môi trường

–       Tham vấn ý kiến cộng đồng

–       Kết luận, kiến nghị và cam kết

2.2.      Phê duyệt:

–          Nộp hồ sơ và trình duyệt tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh/Thành phố, Bộ Tài nguyên Môi trường hoặc cơ quan ngang Bộ.

–          Chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của cơ quan phê duyệt (nếu có).

–          Nhận thông báo xác nhận Đánh giá tác động môi trường của Cơ quan phê duyệt.

Thời gian thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tối đa 60 ngày làm việc

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các trường bắt buộc có dấu *