Mô tả sản phẩm

Lọc tinh/medium-filter:

Là lớp lọc thứ cấp, thường được lắp trong thiết bị xử lý không khí (AHU), hoặc tại cửa hồi trong phòng sạch. Lọc tinh có các loai cơ bản như:

1.Lọc túi :

Khung: Tôn tráng kẽm.

Cấp độ lọc : F5, F6, F7, F8 (EN779).

Nhiệt độ : ≤700C.

Ứng dụng:  Thường  được lắp đặt trong hệ thống AHU,  tại cửa hồi trong phòng sạch.

Ưu điểm : Gọn nhẹ trong vận chuyển. Dễ bảo quản. Giá thành thấp. Đáp ứng các loại lưu lượng bằng cách tăng giảm  số túi, chiều sâu của túi.

Áp suất đề nghị thay thế: 450 Pa.

Chất liệu lọc : Sợi tổng hợp.

Kích thước chuẩn :

Hiệu SuấtKích thước( inches)Số túiLưu lượng( vận tốc bề mặt lọc 2.5 m/s) m3/hChênh áp đầu(Pa)
90-95%( F8)24x 24x 3010340086
 12x24x305170086
80-85%( F7)24x 24x 218340089
 12x24x214170089
60-65%(F6)24x 24x 216340074
 12x24x213170074

 

2. Lọc Separator :

Làm bằng sợi thuỷ tinh chia tách bởi các thanh chia gió bằng nhôm.

Ứng dụng : lắp đặt trong hệ thống thông gió, AHU,..trong công nghiệp điện tử, dược…

Ưu điểm : Chiếm ít không gian. Hoạt động tốt trong môi trường gió không ổn định.

Khung : Tôn tráng kẽm.

Cấp độ lọc : F6, F7, F8( EN779)

Áp suất đề nghị thay thế : 450 Pa.

 

Cấp độ lọc(EN779)Kích thước (mm)Lưu lượng( vận tốc bề mặt lọc 2.5 m/s) m3/hChênh áp đầu(Pa)
F6592x 592x 2923400113
F7592x 592x 2923400134
F8592x 592x 2923400158

 3.Lọc Minipleat:

Làm bằng sợi thuỷ tinh được xếp lớp rất nhỏ và chia tách bởi hot melt.( chia gió làm bằng nhựa).

Ưu điểm : Chiếm ít không gian. Hoạt động tốt trong môi trường gió không ổn định.

Khung: Tôn tráng kẽm , bìa cứng chống ẩm.

Cấp độ lọc : F6, F7, F8( EN779)

Áp suất đề nghị thay thế : 450 Pa.

Kích thước chuẩn :

Cấp độ lọc(EN779)Kích thước (mm)Lưu lượng( vận tốc bề mặt lọc 2.5 m/s) m3/hChênh áp đầu(Pa)
F624x 24x 4340099
12x 24x 4170099
F724x 24x 43400144
12x 24x 41700144
F824x 24x 43400169
12x 24x 41700169

4. Lọc Vbank:

Làm bằng sợi thuỷ tinh được xếp lớp rất nhỏ và chia tách bởi hot melt.( chia gió làm bằng nhựa).

Ưu điểm : Tốc độ gió bề mặt cao. Lưu lượng cao.

Khung : Nhựa

Cấp độ lọc : F6, F7, F8( EN779)

Áp suất đề nghị thay thế : 450 Pa.

Kích thước chuẩn :

 

Cấp độ lọc(EN779)Kích thước (mm)Lưu lượng( vận tốc bề mặt lọc 2.5 m/s) m3/hChênh áp đầu(Pa)
98%( F9)24x 24x 44250199
12x 24x 42125199
95%(F8)24x 24x 44250126
12x 24x 42125126
85%(F7)24x 24x 4425099.5
12x 24x 4212599.5